Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tập huấn công tác Nữ công năm 2019Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tập huấn công tác Nữ công năm 2019

Email In

Trong 2 ngày 30-31 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng B Nhà khách Tổng Liên Đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công cho cán bộ công đoàn các tỉnh phía Nam. Tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật, phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong 2 ngày, hội nghị tập trung triển khai và thảo luận một số nội dung: Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công nhiệm kỳ 2018-2023; Một số điểm trong dự thảo BLLĐ sửa đổi với lao động nữ; Hướng dẫn triển khai hoạt động Ban nữ công quần chúng; Nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ công đoàn về thực hiện quyền trẻ em; Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nha".

Quang cảnh Hội nghị